161115 / ROSENDAHL SÖDERMALM

Hur många platser i Stockholms innerstad är öppna, relativt stora, oprogrammerade ytor? Inte många. På Södermalm, i korsningen S:t Paulsgatan – Timmermansgatan finns en sådan. En asfaltyta med några fotbollsmål och stängsel gör att man tror det är en del av den intilliggande skolans gård. På uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning har vi fått möjligheten att ta fram ett förslag för denna plats som ligger ett stenkast från Mariatorget. Fantastiskt spännande tycker vi!