191112 / 2:A PRIS i Tyresö kommuns projekttävling om entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta nationalpark

Igår offentliggjordes det att LAND i samarbete med Andrén Fågelström tilldelats andra pris i Tyresö kommuns projekttävling om entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta nationalpark. Såhär skriver juryn om vårt förslag INVID BRYNEN:

”Invid Brynen ett genomarbetat och sympatiskt förslag som visar på god inlevelse i platsens förutsättningar. Förslaget har ett eget uttryck och tilltalande förhållningssätt till att skapa orienterbarhet och igenkänning i den varierade miljö som möter besökaren i Alby och Tyresta”.

Här kan du läsa mer om tävlingen och se de övriga förslagen.