220221 / 4 x Centralstaden på Konstakademien

I torsdag förra veckan arrangerade Stockholms Arkitektförening en föreläsning på Konstakademien där de fyra team som medverkade i det parallella uppdraget om utvecklingen av Centralstaden fick möjlighet att presentera sina respektive förslag. Vi var på plats och presenterade vårt vinnande förslag tillsammans med Marge.

Föreläsningen gick även att streama för de som inte hade möjlighet att delta på plats, och går att ta del av här.