161121 / AKADEMISKA STRÅKET

LANDs utvalda parallellskiss med förslag till olika stråk på KI -Solna Campus bearbetas vidare. Visionsarbetet pågår med det Akademiska stråket och inleds med en strategi för temporära åtgärder på området. Olika funktioner kommer att testas och utvärderas.