190924 / Akalla By

LAND har fått ett nytt uppdrag på Järvafältet. På uppdrag av Trafikkontoret ska vi ta fram program och bygghandling för Akalla bys lekplats.
Akalla by är en av stadens bäst bevarade äldre gårdsmiljöer och ligger i Akalla precis i kanten av Järvafältet. På gården finns förutom lekplats och plaskdamm en 4H-gård, caféverksamhet, minigolfbana och daglig verksamhet för ungdomar.