160826 / Gröna stugan i Bredäng

I höst kommer LAND ta fram program samt projektera en upprustning av lekplatsen Gröna Stugan i Bredäng på uppdrag av Trafikkontoret. För att ta reda på vad de boende uppskattar idag och vad de önskar göra på den nya lekplatsen har Stadsdelsförvaltningen hållit öppna möten i parken under sommaren. Medborgardialogen kommer att avslutas med en workshop under hösten där LAND kommer delta. Insikter och önskemål från dialogen kommer vi ta med oss in i programarbetet.

160823 / Gärdet, bostadsentré genom ett berg

Vi ritar landskapet runt ett nytt punkthus intill Lidingövägen. Tomten när trång och smal. Entrén in till huset kommer att bli spektakulär. Man går genom en bergsskärning, som nu är klar, ut på en bro och in i huset. Beställare är Patriam. Semrén Månsson har ritat kåken. Färdigt för inflyttning nästa år.

160704 / Visättra entré

Trappan är på plats! Idag var det slutbesiktning för den nya trappan i Visättra entré. Bakom åklagarmyndigheten mellan Visättra och Flemingsbergs pendeltågsstation har en ny bred trappa med vilplan och konstnärlig utsmyckning byggts under våren. Y2 och byggprojektledare Eva Åberg har gjort ett bra jobb och trappan ligger fint i slänten med sina tavlor, efter sommaren planteras växterna och gräset. Fler bilder finns under Visätta entré.

Beställare är Huddinge kommun genom Emelie Roupe, Byggprojektledare är Eva Åberg på Rockstore Engineering, anläggningsarbetet utförs av Y2 Anläggning med platschef Rolf Melander.

160616 / MASMO STÄLLS UT I SMÅLAND

Nyligen har sommarutställningen Trä 2016 – Nödvändighetens Arkitektur invigts på Virserums Konsthall. Vi ställer ut med vårt projekt i Masmo som också kommer att ingå boken TRÄ 2016.

160602 / Ängsnäs

Ulf Lundin har hjälp oss att ta dessa fina bilder på Ängsnäs i Huddinge. Ängsnäs är ett bostadsområdet i trä som vi ritat med Joliark, här i full vårskrud.

160419 / Studieresa

LAND besöker Örebro på Studiedag. Vi tittar bl.a. på vårt gemesamma projekt med Marge, äldreboende Trädgårdarna som är under uppförande och detta, Krämaren, bröderna Ahléns 60-talsprojket, högmodernism när det är som bäst. Uppe på taket har Pelle Friberg ritat en fantastisk takträdgård som trots viss förvanskning under 80-talet då tvättstugor och diverse pergolor tillkom fortfarande håller hög klass. För 10 år sedan bytte det kommunala bostadsbolaget Öbo ut all jord på grund av läckande tätskikt. 3000 kubikmeter jord forslades då ut från taket ned till marknivån ca 25 meter lägre ned!

160415 / Bo.Nu.Då.

På lördag den 16:e April öppnar utställningen Bo.Nu.Då. på Arkdes på Skeppsholmen. En utställning om bostadskriser genom tiderna och arkitekturens svar på kriserna. LAND ställer ut två projekt, PARK+ vårt bidrag i tävlingen Hemlös och vårdboendet Trädgårdarna i Örebro som vi gjort tillsammans med Marge arkitekter.

160401 / Naturvärdesinventering i kv Odde

I norra Kista vid IBM:s kontor planeras en ny kvartersstad med omkring 2 000 bostäder. LAND arbetar tillsammans med Alessandro Ripellino Arkitekter och Strategisk Arkitektur med den nya stadsdelen. Uppdragsgivare är Skanska och Areim i samarbete med IBM, vars gamla kontorsanläggning byggs om till studentbostäder.

För tillfället arbetar LAND  med att kartlägga den befintliga naturmarken. Fältskiktsbuketten består främst av blåbär, lingon, ljung, johannesört och örnbräken.

160321 / Trädgårdarna nominerat till A+ Award!

Vårdboendet Trädgårdarna i Örebro, som LAND ritat tillsammans med Marge arkitekter, är nominerat till A+ Award i kategorin Unbuilt Hospitality. Gå in och rösta fram projektet till publikens pris på A+ Award!

160321 / Minnesmärke över tsunamin

Dryga 10 år har gått sedan flodvågskatastrofen i Sydostasien. En kvarts miljon människor miste livet, däribland över 500 svenska medborgare. Nu ska ett nationellt minnesmärke uppföras längst ut på Djurgården nära Thielska galleriet. På regeringens uppdrag har Statens fastighetsverk och Statens konstråd fått i uppdrag att arrangera en tävling om hur minnesmärket ska utformas. I december 2016 utses vinnaren. Anders Kling ingår som en av representanterna i juryn.
(Pressbild: Melker Dahlstrand)