200122 / Skissande i Akalla by

Arbetet med program och projektering vid Akalla by fortsättet. LANDS uppdrag är att utforma en  kompletterade lekmiljön i den känsliga kulturminnesmärkt gårdsmiljön.

200116 / Nytt jobb i Brunn

Just ni skissar vi fram utemiljön till ett nytt vård och omsorgsboende i Brunn på Ingarö. Uppdraget är en markanvisningstävling och ett samarbete mellan oss och Marge Arkitekter.

200108 / Tillbaka på kontoret

Från och med idag är vi tillbaka på kontoret, god fortsättning!

191219 / God Jul och Gott Nytt år!

Det lackar mot jul och nyår! Vi på LAND kommer att ta ett uppehåll mellan den 20/12 – till den 8/1 och vill önska er en god jul och ett gott nytt år, vi ses i nästa decennium!

191121 / Trädgårdarna tilldelas Vårdbyggnadspriset

Vi är väldigt glad att kunna berätta att vårdboendet Trädgårdana, ett samarbete mellan oss och Marge Arkitekter har tilldelats ytterligare ett pris, Vårdbyggnadspriset!

Detta skriver juryn om projektet:

Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro är ett karaktärsfullt gestaltat projekt, väl förankrat i goda exempel och aktuell forskning. Projektet präglas av stor sinnlighet och en genomgående ambition om att främja de boendes välmående. Det nära sambandet mellan byggnadens innergårdar och interiöra rum uppmuntrar de boende till fysisk aktivitet. Gemensamma ytor med fina rumssamband och sömlösa kopplingar mellan privata, halvprivata och gemensamma rum ger välkomna möjligheter till såväl avskildhet som sociala möten.

191119 / Bostadsgården i Norra Tyresö C är färdigställd

Bostadsgården för kv.5 i Norra Tyresö C är nu färdigställd. Utformningen bygger på ett enkelt upplägg som tar avstamp i fastigheternas olika nivåer på färdigt golv, med ett övre hårdgjort flak och en stor grön nedre del med planteringar som infiltrerar dagvatten. Gårdens materialitet har plockats upp från de omkringliggande fasaderna som går i tegel, trä och stål.

191112 / 2:A PRIS i Tyresö kommuns projekttävling om entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta nationalpark

Igår offentliggjordes det att LAND i samarbete med Andrén Fågelström tilldelats andra pris i Tyresö kommuns projekttävling om entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta nationalpark. Såhär skriver juryn om vårt förslag INVID BRYNEN:

”Invid Brynen ett genomarbetat och sympatiskt förslag som visar på god inlevelse i platsens förutsättningar. Förslaget har ett eget uttryck och tilltalande förhållningssätt till att skapa orienterbarhet och igenkänning i den varierade miljö som möter besökaren i Alby och Tyresta”.

Här kan du läsa mer om tävlingen och se de övriga förslagen.

191104 / Soltak till Solhagaparken

I samband med att nya bostäder planeras vid Solhagaparken i Huddinge har LAND fått i uppdrag att formge ett antal soltak som ska placeras ut i parken. Soltakens utformning bygger vidare på vår struktur av röda master som idag binder samman Masmo tunnelbaneentré och parken. Beställare är Huddinge kommun.

191025 / Parallellt uppdrag för Elinelund

Tillsammans med Brunnberg & Forshed skissar vi på en strukturplan för den tredje och sista etappen av stadsdelen Elinelund i Malmö. Tomten vi arbetar med ligger jämte både Limhamns kalkbrott och E20 – i gränslandet mellan stad och landsbygd. Projektet är ett parallellt uppdrag initierat av Stadsbyggnadskontoret, Fastighets- och gatukontoret på Malmö stad.

191002 / Naturen kommer att behöva mer utrymme i framtidens städer!

I senaste numret av tidskriften Arkitektur skriver Anders Kling om betydelsen av stadens gröna rum för den biologiska mångfalden. ”Att bevara den biologiska mångfalden är en samhällsfråga, inget särintresse, och måste genomsyra alla beslut”.

läs artikeln här!