160205 / Arkitekturworkshop

Temat på månadens arkitekturworkshop var social hållbarhet. Vi läste Skillnadernas Stockholm och testade Göteborg stads analysmetod social konsekvensanalys.