230424 / Årstafältet

När Årstafältet är klart kommer det vara en av Stockholms största anlagda parker. Idag ett öppet fält med vidsträckta vyer. Om cirka 10 år en innerstadspark inskriven av byggnader och täta kvarter. Planeringen för området har pågått länge. Nu har vi på LAND – i samarbete med och på uppdrag av Stockholms stad – givits möjligheten att utveckla program för en stor del av fältet inklusive det som kallas aktivitetsbryggan. Parallellt arbetar landskapsarkitekter på White, AJ och Karavan med andra delar och anslutande platser och stråk i den nya stadsdel där det kommer att bo uppemot 18 000 personer.

I sitt slutliga utförande blir själva parken ungefär dubbla storleken av Humlegården. I skrivande stund gör vi modellstudier och storleksjämförelser med andra parker och stadsrum. Fortsättning följer!