210917 / 210917 Invigning av groddamen vid Ärvinge träsk