210913 / Återinvigning av Åkeshovs arboretum

Åkeshovs arboretum uppfördes 1998 efter en idé av dåvarande stadsträdgårdsmästare Ulf Lindahl i samband med Stockholms kulturhuvudstadsår. 2019 fick LAND i uppdrag att ta fram förslag till upprustning av arboretet som efter anläggandet närapå glömts bort och förfallit.

I förra veckan stod så arboretet klart att återinvigas! Vi rekommenderar varmt ett besök till denna lekfulla lilla parken med alla dess vackra träd.