191119 / Bostadsgården i Norra Tyresö C är färdigställd

Bostadsgården för kv.5 i Norra Tyresö C är nu färdigställd. Utformningen bygger på ett enkelt upplägg som tar avstamp i fastigheternas olika nivåer på färdigt golv, med ett övre hårdgjort flak och en stor grön nedre del med planteringar som infiltrerar dagvatten. Gårdens materialitet har plockats upp från de omkringliggande fasaderna som går i tegel, trä och stål.