210628 / Bronsplats för Vårbergstoppen

Vårbergstoppen har tilldelats tredje plats i omröstningen om årets Stockholmsbyggnad!

Så skriver juryn om projektet:

”En ny stadspark i Stockholms ytterstad som bidrar till att höja värdet av denna landskapsarkitektur, både funktionellt och kulturellt. Den erbjuder rofylldhet, utblickar och samvaro och är anpassad till den branta terrängen. Det är ett inspirerande projekt som lockar till lek, rörelse och kontemplation för både barn och vuxna. De gedigna materialen associerar till både miljonprogrammets robusta arkitektur och till samtida nytänkande.”