200331 / Bygget av Vårbergstoppen pågår för fullt

Bygget av Vårbergstoppen pågår för fullt. Just nu schaktas det i slänten för klätterlek och rutschkana, i gräsrundeln gjuts slingrande betongmurar. På bilden längs ned ser ni ”trädleoparderna” och fågelbaden som svarvats ur stenblock och stockar från platsen. Klicka HÄR om du vill läsa mer om projektet.