221219 / Centrala Telefonplan på samråd

Nu ligger samrådsförslaget för Centrala Telefonplan ute på Stockholm växer. Vi har tagit fram program för allmän platsmark, som finns att ta del av i sin helhet via Bygg- och plantjänsten. Förslaget ligger ute på samråd fram till den 6 februari 2023.

Visionen för den allmänna platsmarken inom Centrala Telefonplan är att skapa en helhet där de nya täta stadskvarteren kopplas samman med den befintliga bebyggelsen och adderar publika rum som skapar kvaliteter för samtliga invånare i Telefonplan. De som flyttar in i Centrala Telefonplan ska ha nära till allmänna platser med hög kvalitet, god tillgänglighet och som är trygga att röra sig i.

Centrala Telefonplan kommer i framtiden att vara en plats där många människor vistas samtidigt på en liten yta. Därför är det av extra vikt att rusta de nya allmänna platserna med stor variation i bruk och upplevelser och med slittåliga material. Tillsammans erbjuder de olika allmänna platserna en variation av innehåll där vuxna såväl som unga och barn hittar värden som de kan relatera till och aktiviteter som inbjuder till vistelse. De nya allmänna platserna stärker även området i stort genom att värna kvaliteter som finns inom närområdet idag och utveckla kvaliteter som saknas.