240410 / Centralstaden uppe på hemsidan

Nu ligger Centralstaden uppe som ett projekt på hemsidan. LAND utformar nya Centralstadens publika rum med bland annat nya Järnvägsparken och Klarabergs torg som blir viktiga för att stärka Centralstationens roll i staden samt utveckla dess funktion som mötesplats för hållbart resande.