230602 / Dialog i Parkleken Rinken

I fredags var LAND tillsammans med stadsdelen och parklekspersonal på plats i Rinkeby och höll medborgardialog i parkleken Rinken. Under dagen fanns möjlighet att tycka till om lekplatsen och lämna in önskningar om hur den kan utvecklas. Lekplatsen ska under nästa år rustas upp och vi arbetar just nu med att ta fram programhandling.