230201 / Dubbla uppdrag i Högalid

Just nu arbetar LAND med två spännande och angränsande projekt på Södermalm.

På uppdrag av Kyrkans Fastighetssamverkan (KFS) gör vi en upprustning av utemiljön för Högalidskyrkan, där vi bland annat ser över ytskikt och växtmaterial. Upprustningen kan ses som en del av den pågående renoveringen av kyrkan, ritad av Ivar Tengbom och som med sina dubbla torn ville konkurrera med stadshuset. I juni återinvigs kyrkan, 100 år efter att den stod klar.

Strax söder om Högalidskyrkan, längs Högalidsparkens bergsbrant planerar Exploateringskontoret för ny bostadsbebyggelse, där husens tak görs till allmän park. Takparken blir på så sätt en förlängning av Högalidsparken, en klassisk ”bergspark”, naturlik i sin karaktär och samtida med Högalidskyrkan. I uppdraget ingår att vidareutveckla det program som redan finns framtaget.