180516 / En kulle väl värd att observera

Dagens nyheter skriver om ”nya Obsan”:

”Uppe på kullen pågår parkförnyelse (…) Det är kanske inte alla som orkar ta sig ända upp på kullens topp, men de som gör det kommer att bli rikligen belönade. Här kommer det att bli nya både utkiksplatser och lekytor. Lägg därtill att fler träd ska planteras och belysningen förbättras”