230113 / Etnografiska museets park

I höstas blev vi inbjudna av Etnografiska museet till en parallellskiss med syfte att ta fram ett förslag på framtida utveckling av deras museipark. Syftet var att locka fler besökare till museet genom att skapa en mer attraktiv och aktiv utomhusmiljö. Önskemålen var att tydliggöra entrésituationen, skapa bättre förutsättningar för barnfamiljer och aktivera parkens outnyttjade delar. Vi bjöd vidare in AndrénFogelström och BLACK för att berika vårt team. Precis innan julledigheten fick vi reda på att vi vann tävlingen och ser nu fram emot att få vidareutveckla vårt förslag under våren.

Museet ligger i ett fint parksammanhang mellan Djurgårdsbrunnskanalen och Gärdet. Huset är indraget från parkvägarna runtom där folk rör sig. Det är svårt att se något av museibyggnaden, speciellt sommartid när lövverk begränsar den visuella kontakten. Entréer och visibilitet på både kort och långt avstånd har därmed varit nyckelfrågor i projektet.

Vi tog fram tre grundprinciper som vi jobbade utifrån med syfte att locka in fler besökare till parken och museet.

Ett nytt entrétorg
Mot Museivägen och den norra entrén skapas en torglikande yta som är öppen och kan fånga upp folk och rörelse från flera olika punkter. En yta där museets verksamhet kan flytta ut och annonsera sig mot de förbipasserande. En yta som är flexibel nog att rymma ett flertal olika aktiviteter av olika storlek och tempo som utomhusverkstad, skyltning för museets utställningar och verksamhet. En plats att samlas vid, stämma träff på.

En vindlande färd mot museet
Från södra entrén möts man av flertalet spännande objekt på väg upp till museibyggnaden. Det ena av dessa objekt är vattenrännan som består grova stenblock som är lagda direkt i parken. Stenblocken länkas ihop av en enkel ränna i stål, i vilken vattnet leds i bryggor mellan stenarna. Andra objekt är en serie unika lekskulpturer (AndrénFogelström) som placeras medvetet för att både vara lockande på håll och inbjuda till interaktion och lek. Lekobjekten är alla inspirerade av museets samling och dess hantverksskickliga och sinnliga kvaliteter. På håll uppfattar man lekskulpturerna som lockande sfärer varsamt utplacerade i parken.

Hemlig värld att upptäcka
I parken anläggs en slinga som rör sig bort från entrézonernas mer programmerade ytor in i parkens mer okända vrår. Slingan rör sig i harmoni med topografin, en smal upptäckarstig mellan stationer så som en kontemplationsplats, ett sagoträd, det befintliga japanska tehuset, tillfälliga utställningar och slutligen ned mot scenen och uteserveringen.