190604 / Ett spännande fynd!

I samband med byggstarten av lilla Rosendal hittade entreprenören ett spännande fynd! Under asfaltsytan från 30-talet fanns tidslager hela vägen tillbaka till 1700-talet och vad arkeologerna tror var ett sockerbruk. Nu genomförs en förundersökningen där en mindre del av lämningen undersöks, syftet med den arkeologisk förundersökning är att kartlägga lämningens bevarandegrad och vetenskapliga potential. Preliminärt kommer utgrävningarna pågå fram till slutet av augusti och efter det fortsätter bygget av parken.