200427 / Fortsatt jobb i Södertälje

Nu jobbar vi vidare med upprustningen av Södertälje torg. Uppdraget innebär utredningar för nivåhantering, möten mot befintliga ytor och murar, hantering av dagvatten, ljussättning och nya eldragningar, bevarande av befintliga träd, nya trappor samt ytor för vistelse.