181108 / Fysisk modell och storytelling

För att alla på kontoret skulle få möjligheten att memorera schemat till vår stundande studieresa organiserad några av oss på kontoret en workshop igår. Varje grupp tilldelades ett av de tre områden i Japan som vi kommer att besöka och fick i uppgift att bygga en fysisk modell över de resor och aktiviteter vi kommer att ägna oss åt när vi är där. Sedan skulle respektive grupp återberätta schemat för platsen med hjälp av modellen. Genom att koppla schemat till en fysisk modell och berättelse blir det lättare att minnas tror vi!