180305 / Gångstråk Hornstull – Telefonplan

På uppdrag av Trafikkontoret Stockholm stad tittar vi tillsammans med Strid Lundberg på en serie platser längs sträckan Hornstull till Telefonplan. På bilden från 1927 syns en av de platser vi studerar, det lilla torget vid Svandammsvägens östra ände som i folkmun kallas Skvallertorget (Foto: Oscar Halldin, Stockholms stadsmuseeum).