210321 / Groddammen vid Ärvinge träsk

Det som ibland kallas för Ärvinge träsk är ett området väster om Kista kolonilotter i södra delen av Igelbäckens kulturreservat i Järva. Här har LAND gjort bygghandlingar och utredningar för ett läge och utformning till en ny groddamm med rekreativa tillägg så som stigar, spänger, sittplatser etc.

Just nu arbetar vi med att ta fram innehållet på de informationsskyltar som ska finnas på palatsen.