160826 / Gröna stugan i Bredäng

I höst kommer LAND ta fram program samt projektera en upprustning av lekplatsen Gröna Stugan i Bredäng på uppdrag av Trafikkontoret. För att ta reda på vad de boende uppskattar idag och vad de önskar göra på den nya lekplatsen har Stadsdelsförvaltningen hållit öppna möten i parken under sommaren. Medborgardialogen kommer att avslutas med en workshop under hösten där LAND kommer delta. Insikter och önskemål från dialogen kommer vi ta med oss in i programarbetet.