201119 / Hedersomnämnande i markanvisningstävlingen om kv. Öljetten

Juryn för markanvisningen för kvarteret Öljetten i Jönköping valde att ge förslaget ”Smålands ambassad” ett hedersomnämnande. Förslaget är ett samarbete mellan LAND, Spridd, Per Hasselberg, Jennifer Mack och Saadia Hussain.

Så skriver juryn om vårt förslag:

”Smålands ambassad får av juryn ett hedersomnämnande för att det tagit uppgiften om social hållbarhet på stort allvar och utmanar gränserna för bostadsutveckling på 20-talet genom en väl utvecklad medskapandeprocess. Genom att utgå från intelligenta moduler kan variation av bostäder och fina bostadskvaliteter skapas och det sociala nyttjandet i bottenvåningen med mycket ytor för kollektiva rum och arbetsplatser är uttryckt i en tydlig arkitektonisk skärpa. Förslagsställarna har också en stadsövergripande blick i sitt tänkande, med diskussioner om hur man kan arbeta med kopplingar mellan ytterstads- och innerstadsområden.”