220310 / Invigning av Life City

Igår, onsdag 9/3, var det invigning av Life City i Hagastaden, en ny mötesplats för näringsliv och forskning som byggs ovanpå E4:an. Beställare är Atrium Ljungberg, och byggnaden är certifierad med BREEAM Excellent.

Vi har varit med och tagit fram utemiljön som kommer stå klar först senare i vår. Kronan på verket kommer bli lanterniner i guldig plåt som kommer att synas både uppifrån kontorshuset och nedifrån E4:an. Tanken är att solen ska reflekteras ner genom de guldiga lanterninerna, som kommer matcha fasadens kopparfärgade plåtkassetter.

Husets placering ovanpå E4:an har varit en väldigt utmanade och spännande process som ställt höga krav på samordning mellan alla konsultområden. Det har varit stort fokus vid att få plats med så många cyklar som möjligt, men ändå behålla de fina siktlinjerna ut mot fri himmel från konferenslokalerna i bottenvåningen.

Du kan läsa mer om projektet här!