170613 / Järvabadet

Nu har vi lämnat ifrån oss granskningshandlingar på Järvabadet, ett nytt friluftsbad på Järvafältet vid Eggeby gård vilket vi ritat tillsammans med AIX Arkitekter.