210126 / Kräftriket

I samarbete med Marge arkitekter jobbar vi med upprustning av denna fantastiska fastighet i campusområdet Kräftriket, i norra Stockholm. Här huserade ursprungligen djur i samband med Veterinärhögskolans verksamhet men efter sommaren ska detta bli kontor för Akademiska hus. Vi tog fram en skiss för gårdsmiljön under hösten och jobbar nu vidare med projekteringen. Beställare Akademiska hus.