171127 / Kv. Galten

LAND, Tyréns och Marge Arkitekters tävlingsförslag för kv. Galtens utveckling är inlämnat och just nu under bedömning.

Läs mer om projektet i Sydsvenskan.