180214 / Kv. Galten

Vi har tillsammans med Marge Arkitekter gått vidare i tävlingen om kvarteret Galten i Lund!