160201 / Ladugårdsängen

Södra Ladugårdsängen är Örebros största utbyggnadsområde. I den första etappen planeras 1700-2000 bostäder varav 260 i Magnolia Bostads kvarter som LAND i samarbete med C.F. Møller gestaltar.

Parallellt tar LAND och URBIO fram koncept för utformning av gårdsstråk och kvartersgränder.