221125 / LAND-dagen

Denna vecka gick årets LAND-dag av stapeln ute på Djurönäset, en dag med en genomlysning av LANDs arbetssätt och hur dessa kan förbättras. Temat för i år var hur vi arbetar med kreativa metoder och processer. Vad fungerar bra idag, och varför? Hur kan vi utveckla den kreativa processen, och bli ännu bättre på det vi gör? Viktiga frågor som väckte engagerande diskussioner och riktningar framåt, som vi ser fram emot att arbeta vidare med!