181022 / 181022 Land hos Fredrik Paulsen SFP örnsberg2