220328 / LAND på Waldemarsudde

I fredags var vid med KUL (Kunskapsutveckling LAND) på Waldemarsudde, där vi gick en guidad visning av utställningen Platsens själ – Prins Eugen och landskapet. Därefter begav vi oss ut för att själva försöka ge oss på att gestalta platsens själ, med hjälpmedel såsom oljepastell, kol och en apelsin.

Eftermiddagen avrundades med en vernissage där respektive grupp fick presentera sitt alster.