220218 / LAND skissar på tillfällig park

I onsdags ägnade vi förmiddagen åt att gemensamt skissa på idéer för en tillfällig park vid korsningen Sankt Paulsgatan/Ragvaldsgatan. För att göra det extra roligt fick de olika grupperna använda sig av tre olika metoder: team 1:1:100 skissade i fullskala på plats och för att sedan överföra det till fysisk modell, team Klassik fick använda penna och papper, och team Digital som begränsades till att enbart få använda sig av digitala redskap.

Det var väldigt roligt att se hur de olika tillvägagångssätten påverkade utformningen av respektive grupps skissförslag, och väckte spännande diskussioner kring metodernas respektive möjligheter och begränsningar.