210204 / Livet i ett gathörn under 200 år

Vi har fått tillgång material från utgrävningen av Kv. Rosendal vid Södermalmsskolan och jobbar just nu med att integrera detta i vår gestaltning för den nya parken på platsen. Fragmentet vittnar om människors verksamheter i kvarter under en 200 år (1650-1850).