220308 / Mariatorget ute på parksamråd

LANDs förslag för Mariatorgets upprustning ligger nu ute på Stockholm växer, samt sitter uppsatt i parken. Förslaget innehåller bland annat ny utformning av entréer, lekplatsen, sittplatser och planteringar – samtidigt som man bevarar parkens stil och historiska karaktär.

Fram till den 13 mars kan du passa på att lämna synpunkter på programförslaget. Du hittar programmet här!