221208 / Modellstudie för idrottsplats i Västerort

Just nu håller LAND på att ta fram skisser för två nya idrottsplatser i västerort. Denna innehåller en fullstor 11-manna fotbollsplan med parkering och omklädningsrum. En läktardel längs planens långsida formas i en intilliggande skogsslänt. Att rita idrottsplatser handlar om att se och förstå landskapet, att hitta och upprätta en dialog mellan de plana ytorna och den omkringliggande terrängen. För det är den fysiska modellen ett tacksamt verktyg.