200611 / Munken och podcasten Staden i Sigtua

I senaste avsnittet av podcasten Staden utforskar Dan Hallemar och Håkan Forsell Sigtuna – en plats där det andliga och det värdsliga möts rygg mot rygg.

2015 tog LAND fram gestaltning och finplanering för utemiljö kring församlingsgården Munken i Sigtuna – en central plats för olika aktiviteter i Sigtuna församling. Här finns aktiviteter för alla åldrar som t ex öppen förskola, ungdomsaktiviteter, körverksamhet, sopplunch, samtalsgrupper, djupmeditation och mycket mer.
I uppdraget ingick att gestalta tillgängliga entréer, angöring, barnlek, caféplatser mm.