191002 / Naturen kommer att behöva mer utrymme i framtidens städer!

I senaste numret av tidskriften Arkitektur skriver Anders Kling om betydelsen av stadens gröna rum för den biologiska mångfalden. ”Att bevara den biologiska mångfalden är en samhällsfråga, inget särintresse, och måste genomsyra alla beslut”.

läs artikeln här!