160401 / Naturvärdesinventering i kv Odde

I norra Kista vid IBM:s kontor planeras en ny kvartersstad med omkring 2 000 bostäder. LAND arbetar tillsammans med Alessandro Ripellino Arkitekter och Strategisk Arkitektur med den nya stadsdelen. Uppdragsgivare är Skanska och Areim i samarbete med IBM, vars gamla kontorsanläggning byggs om till studentbostäder.

För tillfället arbetar LAND  med att kartlägga den befintliga naturmarken. Fältskiktsbuketten består främst av blåbär, lingon, ljung, johannesört och örnbräken.