200601 / Ny lekplats i Glömsta

I Glömsta i Huddinge saknas det en lek- och mötesplats för barn i åldrarna 1-10 år. LAND har fått i uppdrag att ta fram program- och projekteringshandling för detta på en liten kuperad naturtomt där det idag finns stora uppväxta Lindar och två fornlämningar. Över tomten löper även Huddinge fornstig.