230126 / Nytt jobb i Eskilstuna

Våren 2023 har LAND fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att ta fram ett utvecklingsprogram för Rothoffsparken. Materialet som tas fram är tänkt att kunna användas som underlag till ett mer detaljerat gestaltningsarbete och projektering av bygghandlingar i ett senare skede.

Rothoffsparken är en populär och välanvänd plats i Eskilstunas innerstad. Med anor från mitten av 1600-talet är det den äldsta anlagda parken i staden. Länge var parken i privat ägo och fungerade som ett säte för Gevärsfaktoriets brukspatroner. I mitten av 1960-talet köptes marken upp av kommunen och gjordes tillgänglig för allmänheten. Genom åren har parken genomgått stora förändringar både stilmässigt och praktiskt men den innehåller fortfarande tydliga spår av historien.