220621 / Nytt jobb i Huddinge

LAND arbetar i samarbete med Östling Fastigheter och Reflex Arkitekter med att fram idéskiss för kvartersmarken för kv. Udden 8 i Huddinge i samband med planering för ett nytt bostadshus inom kvarteret. Till uppgiften hör också att ta fram skiss för det intilliggande Fullersta torg som planeras rustas upp.

Förra veckan var vi på Workshop tillsammans med beställare och Huddinge kommun för att gemensamt spåna kring hur vi kan gestalta och programmera Fullersta torg och övriga offentliga platser inom planområdet.