201012 / Nytt jobb i Mariestad

Tillsammans med Scapeous arkitekter arbetar LAND med att ta fram en ny strukturplan i Kv. Pilen 13 i Mariestad inför kommande detaljplanearbete. Kvarteret ligger vid ån Tidan och innehåller idag Regionens hus med tillhörande landskapspark med slingrande gångvägar och storvuxna träd. På de intilliggande parkeringsplatserna ska det byggas bostäder och i samband med detta utvecklar vi även en strandpromenad längs ån. Beställare är SBB.