210304 / Nytt jobb i Norra Djurgårdsstaden

Just nu skissar vi fram ett nytt offentligt rum i Norra Djurgårdsstaden – Gasverksparken. Platsen för parken ansluter till Kolkajen, Gasverksområdet samt Hjorthagen och rymmer idag kulturhistoriska byggnadsminnen i form av bl.a. en spaltgasugn. På platsen står även det vita flamtornet som var en del av gasindustrin och i berget söder om platsen finns stora bergrum där naftan förvarades under den mer samtida tillverkningen av stadsgas.