220601 / Nytt jobb i Sankt Eriksområdet

I samband med att Sankt Eriks Ögonsjukhus flyttat kommer området där utvecklas till två nya kvarter med blandad bebyggelse som ska inrymma bostäder, lokaler, kontor och service. Vi har fått i uppdrag att ta fram program för både allmän platsmark och kvartersmark, vilket bland annat innefattar en ny lokalgata, en platsbildning längs Fleminggatan, samt två parktorg som ska binda samman de nya kvarteren med Grubbensringen.

I veckan var vi på platsbesök för att få en tydligare bild av platsens sammanhang, samt för att ta fasta på de kvaliteter som finns i Sankt Eriksområdet, såsom de individuella portmotiven och gröna platsbildningarna.

För att få veta mer om planerna, besök Stockholm växer.