180410 / Nytt jobb i Järva

På uppdrag av Trafikkontoret tar vi fram ett förslag för Husbys gräns mot Järvafältet. På bilden ser ni Husbystråket vilket löper längs med Järvafältets nord-östra sida.